Om Pluggsmart.

Pluggsmart är en videokanal för pedagoger i årskurserna 1-6. Hem & Skola har skapat den för att bidra med insikter och verktyg till pedagoger så att de i sin tur kan göra barnen mer pluggsmarta.

Kanalen kommer växa stegvis med olika moduler. Den första modulen är en serie videor om minnestekniker. 

Om Hem & Skola.

Hem & Skola bygger starka barn. 

Vi är barnens talesperson i frågor som rör miljön i skolan och i hemmen. Vårt uppdrag är att förbereda barnet för ett fullvärdigt liv som vuxen.

Det innebär att ställa krav på skolan och kämpa mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare.

Därför att det är bättre att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.